Để đảm bảo hệ thống website của các khách hàng hoạt động ổn định, tốc độ cao và bảo mật, NETCEN xây dựng quy trình, lựa chọn các giải pháp lưu trữ và bảo mật, tiến hành xây dựng hệ thống máy chủ và các giải pháp lưu trữ hoặc lựa chọn các đối tác cung cấp dịch vụ lưu trữ và đường truyền phù hợp.

Cấu hình chung cho các máy chủ NETCEN xây dựng hoặc do các đối tác cung cấp như sau:

 • Máy chủ dựa trên kiến trúc Intel-based với bộ vi xử lý bắt buộc phải là Intel XEON
 • Ổ đĩa cứng lưu trữ và sao lưu dữ liệu: bắt buộc phải có RAID 1 hoặc RAID 5 với tốc độ truyền dữ liệu từ 3Gb/s để đảm bảo tốc độ và khả năng sao lưu/phục hồi dữ liệu.
 • Sử dụng hệ điều hành Microsoft Windows Server 2003 Standard/Enterprise
 • Sử dự hệ quản trị CSDL: Microsoft SQL Server 2000/2005 hoặc MySQL version 5.x
 • Sử dụng phần mềm quản trị hosting của Plesk hoặc Helm
 • Sử dụng máy chủ email được tích hợp sẵn trình chống thư rác (spam) dựa trên quy chuẩn của Spambayessian có thể tự bổ sung luật chống thư rác.
 • Hỗ trợ Microsoft .NET Framework v1.1/2.0/3.0/3.5 hoặc Mono Framework v1.1/1.2

Để đảm bảo chất lượng cung cấp dịch vụ, NETCEN đặt ra các quy tắc đối với dịch vụ lưu trữ web:

 • Chỉ cung cấp vùng lưu trữ website cho khách hàng sử dụng dịch vụ thiết kế website hoặc nâng cấp website của NETCEN.
 • Giới hạn số lượng website trên một máy chủ: tối đa 100 website trên một máy chủ.
 • Các website trên cùng một máy chủ phải được phân vùng hoạt động độc lập để không ảnh hưởng đến website khác.
 • Dữ liệu được sao lưu định kỳ và luôn có giải pháp dự phòng thay thế.
 • Phòng chống thư rác (spam) và virus luôn được cập nhật các luật lọc và quét mới và mạnh nhất, đồng thời các khách hàng sử dụng dịch vụ lưu trữ cũng phải tuân thủ nghiệm ngặt các quy định về tần suất gửi thư, số lượng thư gửi đi cho dù vô tình hay cố ý.
MenuXML hiện tại tạm ngừng hỗ trợ tính năng này, vui lòng lấy dữ liệu theo TabModuleId.