Với tầm nhìn trở thành doanh nghiệp có tên tuổi hàng đầu, uy tín lâu dài trên thị trường cung cấp các giải pháp/dịch vụ trên nền tảng công nghệ Web & Internet, NETCEN đã đưa ra mục tiêu phát triển sản phẩm và cung cấp dịch vụ: “Liên tục phát triển, cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm, áp dụng các công nghệ mới, hoàn thiện dịch vụ, tiến đến thỏa mãn các yêu cầu của của khách hàng với chất lượng được mong đợi ở mức độ cao nhất”.

Với tầm nhìn và mục tiêu này, đội ngũ của NETCEN đã nỗ lực không ngừng nghỉ để tạo dựng ra các sản phẩm và và cung cấp dịch vụ công nghệ với chất lượng cao, tập trung vào hai định hướng chính:

  1. Cung cấp các dịch vụ, quy trình phục vụ khách hàng khai thác các giá trị gia tăng của công nghệ Internet cho hoạt động marketing, bán hàng, giao lưu cộng đồng và quản trị tác nghiệp trong doanh nghiệp/tổ chức.
  2. Nghiên cứu, xây dựng và cung cấp các giải pháp công nghệ và phần mềm nghiệp vụ trên nền tảng Công nghệ Cổng thông tin tích hợp NET Portal.
MenuXML hiện tại tạm ngừng hỗ trợ tính năng này, vui lòng lấy dữ liệu theo TabModuleId.